Kv Kartan

Renovering av ett flerbostadshus där fasaderna tidigare varit mexitegel.

Ny isolering premium 32 & Weber Serporoc puts. 

Sockel våning putsad med Weber EF sockelputs