Arkaden

Ett 40m högt flerbostadshus där fasaderna murades med Tegelmästers 2.1.63 Cassis I DF.

Runda hörn, delar av fasaden murad med Glaserat tegel & 7st Ellips formade öppningar in till Arkaden

där 740mm djupa valvbågarna ger fasaderna ett gediget intryck.

Den indragna fasaden på översta våningen är putsade.